Wil je de wind eronder?

Soms wíl je, soms móet je wel: nieuwe dingen uitrollen om bestaande samenwerkingen en constructies de ruimte te geven om te groeien. Ik ben er voor organisaties die van hun idee een plan willen maken dat ook tot uitvoering komt. Als je partijen wilt verbinden die nu misschien los/vast samenwerken. Of als er een nieuwe markt of doelgroep aangeboord mag worden en er komt zoveel bij kijken dat je het onmogelijk zelf allemaal kunt aansturen.

Ik help je graag verder

 • Voor overheden die de economie willen aanjagen
 • Voor stichtingen en verenigingen met grotere ambities
 • Voor bedrijven die product of markt willen verbreden

Dit is het:

Binnen defensie is het heel normaal dat je een vooruitgeschoven post creëert die middenin onbekend terrein belast is met de voorbereiding, de organisatie van iets geheel nieuws, een voorloper, verbinder en wegbereider. Daar komt de term ook vandaan: kwartiermaker. Het ‘kwartiermaken’ doe ik altijd vanuit de overtuiging dat een intensievere samenwerking tussen de verschillende actoren leidt tot verbetering van proces en resultaat.

Als kwartiermaker kan ik:

Stap 1

Verkennen

Als kwartiermaker verken ik de situatie, identificeer kansen en uitdagingen, en ontwikkel een plan van aanpak.

Stap 1

Inrichten

Op basis van mijn analyse creëer en structureer ik processen voor optimale prestaties.

Stap 3

Opzetten

Hierna implementeer ik mijn plannen en zorg voor een succesvolle start van het project of de organisatie.

Dit kan ik voor je doen:

 • Vertaling organisatiedoelstelling naar uitvoeringsplan
 • Inventariseren wensen stakeholders
 • Opzetten samenwerkingsvormen
 • Projectvoorstellen samenwerking
 • Marktonderzoek
 • Financieringsvoorstel
 • Beleggen overlegstructuur
 • Organisatie meetings en pressreleases
 • Brand development en aansturen PR.
 • Event planning

"Ik ben geduldig waar het moet, snel waar het kan"

Samenwerken aan een Toekomstbestendig Plan

Wat anderen over mij zeggen:

Laten we kennismaken!

Ik kom graag langs voor het verhaal uit eerste hand. Wie weet wat voor interessante inzichten en perspectieven we kunnen delen en bespreken!